29.11.16.2, 2016 MARTIN KOZLOWSKI
MARTIN KOZLOWSKI 29.11.16.2, 2016 Acrylic on Canvas
140 x 110 cm